Telecommunication

       การสื่อสารระยะใกล้และไกล โดยการรับส่งสัญญาณเสียง ข้อความและภาพ ผ่านสื่อสัญญาณทางสายหรือไร้สายด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นไฟฟ้า แสง หรือวิธีอื่นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

Cable Television

       ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกๆหน่วยงาน เนื่องจากต้องมีการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล กันอยู่ตลอดเวลา ทั้งภายในหรือระหว่างหน่วยงาน หากองค์กรใดสามารถรับรู้ข่าวสารได้เร็วกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่า

Civil Engineering

       งานของวิศวกรโยธาเกี่ยวพันกับการก่อสร้างอาคาร สะพาน เขื่อน ถนนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมาย ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างตั้งแต่งานขนาดเล็กไปจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

เป้าหมาย

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งบริการ ดังนั้นในการให้บริการทำให้เพิ่มมูลค่าของการบริการให้กับลูกค้าของเรา

พันธกิจ

เพื่อเป็นหนึ่งในการให้บริการ ในงานระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด, ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด, อุปกรณ์ระบบสื่อสารและสื่อสัญญาณทุกชนิด,

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหนึ่งในการให้บริการ ในงานระบบเครือข่ายสายสัญญาณทุกชนิด, ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด,